Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
M.Kemal Atatürk Hakkında

ATATÜRK ve KONYA

Atatürk Konya’ya ve Konya halkına karşı her zaman sevgi ve muhabbet duyguları beslemiştir.  İstanbul ve İzmir'den sonra en çok uğradığı ve günlerce kaldığı şehirlerimizden birincisi güzel Konya'mızdır. Konya’da Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun ilke ve prensiplerine sadık kalarak ve kalmayı sürdürerek ona olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etmiştir.

Atatürk Konya’nın, “ asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağı, Türk kültürünün esaslı kaynağı” olduğunu, “milli hâkimiyetin istikrarında, en kudretli istinat noktalarından biri olacağına büyük kanaati” olduğunu belirtmiştir.

Bir Konya ziyaretinde, trenin penceresinden Mevlana Türbesi’nin yeşil kubbesini görmüş ve Mevlana’ya duyduğu sevgiyi şöyle ifade etmiştir: “Ne zaman bu şehre gelecek olsam içimde bir heyecan duyarım. Mevlana düşünceleriyle benliğimi sarar. O çok büyük bir dahi; çağları aşan bir yenilikçi…”

Atatürk coğrafi, manevi ve kültürel yapısı ile Anadolu’nun önemli bir merkezi olan Konya'ya on iki defa gelmişlerdir. Çoğu zaman günlerce kalmışlardır. Toplam olarak Atatürk Konya'mızda 33 gün geçirmişlerdir.

Atatürk Konya'ya ilk olarak 3 Ağustos 1920 tarihinde, Konyalılarla ve Konya'daki zevatla görüşmek, halkı aydınlatmak üzere sabah saat 6.00 sıralarında trenle gelmiştir. Atatürk'ün yanında milli savunma bakanı Fevzi Çakmak, Genel Kurmay Başkanı Şemsettin, 12. Kolordu Komutanı Fahrettin ALTAY Paşa bulunmaktadır. Atatürk çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Konya'daki duruma ilişkin memnuniyetini bildirmiştir. 4 Ağustos 1920 günü sabahı hastaneyi ve liseyi ziyaret etmiş, öğleden sonra da Hükümet meydanında Konyalılara seslenmiştir. Atatürk'ün hükümet meydanındaki konuşması Konyalıların coşkun alkışlarıyla zaman zaman kesilmiş, Atatürk iç ve dış düşmanların milletin çelik iradesi karşısında eriyeceğini, milli kuvvetlere güvenilmesini ve yardım edilmesini istemiştir.  

Atatürk diğer ziyaretlerinde de Konyalılar tarafından büyük bir sevinç ile karşılanmış, Konya hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmiştir.

 

Atatürk’ün Konya’yı ziyaret tarihleri şöyledir;

3 Ağustos

1920-5 Ağustos

1920

Birinci gelişleri

1 Nisan

1922-4 Nisan

1922

İkinci gelişleri

24 Temmuz

1922-25 Temmuz

1922

Üçüncü gelişleri

19 Ağustos

1922-20 Ağustos

1922

Dördüncü gelişleri

20 Mart

1923-23 Mart

1923

Beşinci gelişleri

3 Ocak

1925- 13 Ocak

1925

Altıncı gelişleri

17 Ekim

1925- 19 Ekim

1925

Yedinci gelişleri

18 Mayıs

1926- 19 Mayıs

1926

Sekizinci gelişleri

18 Şubat

1931 – 1 Mart

1931

Dokuzuncu gelişleri

25 Ocak

1933-25 Ocak

1933

Onuncu gelişleri

6 Şubat

1934-6 Ocak

1934

Onbirinci gelişleri

6 Ocak

1937-6 Şubat

1937

Onikinci gelişleri

20 Kasım

1937-20 Kasım

1937

Onüçüncü gelişleri

 

Kaynakça:

 

Akandere, Osman, “Atatürk’ün Konya’yı Ziyaretleri ve İlk Ziyareti ile İlgili Gözlemler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 40, Cilt: XIV, Mart 1998.

Atatürk Konya’da, “Büyük Önder Atatürk’ün Konya’ya Gelişinin 64. ve Selçuk Universitesi’nin Kuruluşu’nun 10. Yıldönümü Armağanı”. Konya 1986.

Kayseri, İhsan, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yıl Armağanı Atatürk ve Konya, Konya 1981.

Önder, Mehmet, Atatürk Konya’da, Ankara 1988.

Semiz, Yaşar, Milli Mücadele’nin Başlangıcında Konya ve Atatürk’ün Konya’ya İlk Gelişleri, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 8, Konya.

 

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI