Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
Kamuoyuna Duyuru

Kıymetli meslektaşımız, saygıdeğer kamuoyu 

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından yeni hükümet sistemi uygulamaya geçmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçmesinden sonra yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 136. maddesinde İdari Yargı hakimliği için herhangi bir 4 yıllık fakülte mezunu olmayı yeterli sayan düzenlemenin yürürlüğe girmiş olması hukuk devleti ilkesi açısından üzücü ve düşündürücüdür. 

Mevcut sistemde İdari Yargı hakimliğinde hukuk fakültesi mezunlarının yanı sınra İİBF mezunlarının da sınırlı oranda hakim olabilme imkanı var idi. Bu düzenleme ile bu durumdan bile geriye gidilmesi hukuk güvenliği açısından çok ciddi sakıncalar tehlikeli durumlar ortaya çıkarmaktadır.

İdari Yargı vatandaşın kamu ile uyuşmazlıklarının çözüm mercii olarak oldukça teknik ve hassas bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuk Fakültesi mezunu olmayan ve hukuk formasyonu almamış olan hakimlerin kürsüde olduğu bir idari yargı sisteminde kamunun haksız olduğu durumlarda bile kamu aleyhine karar alabilmek ne yazık ki çok zor hale gelecektir. 

Ülkemizde hem adli hem de idari yargı alanında görev yapabilecek sayıda hukuk fakültesi ve oldukça yeterli sayıda mezun zaten vardır. Her yıl ülkemiz hukuk fakültelerinden yaklaşık 20 bin civarında mezun verilmektedir. Bu çerçevede hukuk fakültesi mezunu olmayan kişilere idari yargıda hakimlik hakkının verilmesi birçok alanda sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. 

Bu nedenle yapılan bu yanlış düzenlemeden en kısa zamanda vazgeçilerek adli ve idari yargıda yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının hakim olabilmesine dönük düzenlemelerin hayata geçirilmesi temel beklentimizdir. 

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygılarımızla . 

KONYA BARO BAŞKANLIĞI

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI