Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
GENEL AÇIKLAMA
Adli yardım; avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olanlara 1136 sayılı Avukatlık Kanununda belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasıdır.
Adli yardımla temel insan haklarından olan “hak arama özgürlüğü”nden yararlanma bakımından vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede avukat ücreti ve yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumdaki kişilerle ekonomik güçleri sayesinde hukuki yardımdan en iyi şekilde yararlanacak kişiler arasında oluşabilecek dengesizliğin önüne geçilmektedir.
Adli yardım sadece hukuk davalarında değil, İcra ve İflas takipleriyle ihtiyati tedbirlerde de kullanılabilir. Ceza yargılamalarındaki adli yardım için Ceza Muhakemeleri Kanununda farklı düzenlemeler bulunmaktadır.  
Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olmak zorundadırlar.

 

Konya Barosu Adli Yardım Büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesi hükmü doğrultusunda 2001 yılı Aralık ayında kurulmuştur. Baromuz, Merkez Büro ve 1 ilçede bulunan İlçe Temsilciliği aracılığıyla vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir.
 
 

 Merkez Büro

 

Adres     : Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Karatay / KONYA
Telefon : (332) 3560 00 18 - 126
  
Akşehir İlçe Temsilciliği:

 

Akşehir İlçe Temsilciliğinde sorumlu avukat Av. Mehmet DEMİROĞLU olup, hafta içi her gün, saat 08.00 - 17.00 arasında görüşme yapılmaktadır.
Adres     : Adliye Sarayı Akşehir – KONYA
Telefon : (332) 813 86 00
ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI