Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
2016 TARİFESİ

 Adalet Bakanlığından:

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2016 YILI TARİFESİ

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tarife

 

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

 

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 214 TL,

 

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 331 TL,

 

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,

 

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,

 

d) Çocuk mahkemeleri;

 

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,

 

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,

 

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 364 TL,

 

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 364 TL,

 

g) Kanun yolları mahkemeleri;

 

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 656 TL,

 

2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 736 TL,

 

ödenir.

 

Yürürlük

 

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/ 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI