Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
2009 Tarifesi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TARİFE
(2009)
 
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
             Tarife
             MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
             a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 146 TL,
             b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 226 TL,
             c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
             ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 452 TL,
             d) Çocuk mahkemeleri:
             1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
             2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 452 TL,
             e) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 248 TL,
             f) Kanun yolları mahkemeleri:
             1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 452 TL,
             2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 506 TL,  ödenir.
             Yürürlük
             MADDE 5 – Bu Tarife 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer.
ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI